©

The Best Outdoor Activities in Armenia

Plan your next trip here

Outdoor Armenia

 • 1
  4.9
  *Scroll down for English Ստորև ներկայացնում ենք տեղեկություններ պարապլաներային թռիչկների վերաբերյալ :) Պարապլանով թռիչքի համար անհրաժեշտ նախա
 • © 2
  Caucasus Mountains , Yerevan
  4.8
  Marvel at the snow-covered double peaks of biblical Mount Ararat and other parts of Caucasus Mountains, not far from Yerevan. Hike around fab
 • © 3
  Garni Gorge , Garni
  4.9
  Marvel at impressive basalt column formations carved by the Goght River at Garni Gorge, a picturesque ravine with an eponymous pre-Christian
 • 4
  Jermuk Waterfall , Jermuk
  4.8
  Jermuk Waterfall drops gently from a height of 72 m (236 ft) and spills into a river gorge. As is the case with many Armenian natural sites,
 • 5
 • View more attractions
  • Build a plan

   Tell us where and when you
   want to go, we will build
   the best sightseeing itinerary
  • Refine it

   You have complete flexibility on your destinations and itinerary
  • Book as a package

   Use our travel agents to get
   package savings and hassle free booking
  • Enjoy your trip!

   Enjoy our 24x7
   on-trip assistance