Bgheno-Noravank Monastery, Syunik Province

Bgheno-Noravank Monastery is located in Syunik Province. To visit Bgheno-Noravank Monastery and get the most from your holiday in Syunik Province, create itinerary details personal to you using our Syunik Province trip itinerary website .
Create an itinerary including Bgheno-Noravank Monastery
map
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Bgheno-Noravank Monastery Reviews
Rate this attraction
TripAdvisor Traveler Rating
TripAdvisor Traveler Rating 4.0
2 reviews
Google
4.7
TripAdvisor
 • Recommend as this is the first one + the colorful Mounties sounded. For sunset will be perfect views Also they call this place as season separation because in March thats begging Of summer u will see ...  more »
 • Elegant and bezpodobnoe place! The mountains! the air! Beautiful rocks, mountain view otkryvatsja great beauty. One of the oldest monastirov and Armenian sivlov!!
  View original
Google
 • Բղենո Նորավանքը կառուցվել է 10-րդ դարում։ Կառուցման ավարտը` 1062 թ.։ Կառույցը հայ ճարտարապետության մեջ արտակարգ տեղ է գրավում ոչ միայն հատակագծային հորինվածքի յուրօրինակությամբ, այլև իր բարձրարվեստ քանդակներով, որոնք, սերտորեն կապված լինելով որմնանկարչության և մանրանկարչության Տաթևի դպրոցի արվեստին, հայկական քանդակագործության պատմության փայլուն նմուշներից են։
 • Beautiful place, I would like to here
  View original
 • Build a plan

  Tell us where and when you
  want to go, we will build
  the best sightseeing itinerary
 • Refine it

  You have complete flexibility on your destinations and itinerary
 • Book as a package

  Use our travel agents to get
  package savings and hassle free booking
 • Enjoy your trip!

  Enjoy our 24x7
  on-trip assistance

Popular things to do in Halidzor

4.8
Duration: 1​h 30​min

Side trips from Halidzor

4.8
Duration: 1​h 30​min
4.8
Duration: 1​h 30​min
4.6
Duration: 1​h 30​min