©

The Best Outdoor Activities in Yerevan

Plan your next trip here

Outdoor Yerevan

 • © 1
  4.9
  *Scroll down for English Ստորև ներկայացնում ենք տեղեկություններ պարապլաներային թռիչկների վերաբերյալ :) Պարապլանով թռիչքի համար անհրաժեշտ նախա
 • 2
 • © 3
  4.8
  We suggest booking in advance.Select from 5 top choices.
 • © 4
  Zipline , Yerevan
  4.9
  We suggest booking in advance.Select from 2 top choices.
 • 5
 • See more attractions
  • Build a plan

   Tell us where and when you
   want to go, we will build
   the best sightseeing itinerary
  • Refine it

   You have complete flexibility on your destinations and itinerary
  • Book as a package

   Use our travel agents to get
   package savings and hassle free booking
  • Enjoy your trip!

   Enjoy our 24x7
   on-trip assistance