The Gallery of Mariam and Eranuhi Aslamazyan Sisters, Gyumri

4.8
#1 of 13 in Things to do in Gyumri
Art Gallery · Hidden Gem · Art Museum
ՄԱՐԻԱՄ և ԵՐԱՆՈՒՀԻ ԱՍԼԱՄԱԶՅԱՆ ՔՈՒՅՐԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

Պատկերասրահը գործում է 1987 թ. նոյեմբերի 7-ից: Մարիամ Ասլամազյանի 70- ամյակի կապակցությամբ Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերը մեր քաղաքին նվիրեցին իրենց աշխատանքներից մոտ 620 բնօրինակ, իսկ շենքը տրամադրվեց քաղաքային իշխանությունների կողմից: Պատկերասրահի շենքը երկրաշարժից հետո տրամադրվել էր անօթևաններին: 2004 թ. պատկերասրահի շենքը վերանորոգվեց Լինսի հիմնադրամի միջոցներով, վերաբացվեց գարնանը:

Պատկերասրահը երկհարկանի շենք է: Առաջին հարկում ցուցադրվում են Երանուհի Ասլամազյանի, իսկ երկրորդ հարկում` Մարիամ Ասլամազյանի գործերը: Պատկերասրահը՝ որպես գեղարվեստական թանգարան պահպանում և ցուցադրում է Ասլամազյան քույրերի գեղանկարչական, գրաֆիկական և խեցեգործական աշխատանքները:

Պատկերասրահում կազմակերպվում են տարբեր ցուցահանդեսներ` կապված և՛ քույրերի, և՛ ժամանակակից նկարիչների աշխատանքները ցուցադրելու ու լուսաբանելու համար:

“The Gallery of Mariam and Eranuhi Aslamazyan sisters ”

The gallery has been working since November 7th, 1987. On the 70th anniversary of Mariam Aslamazyan , Mariam and Eranuhi Aslamazyan sisters presented about 620 of their original works to our city. The building is provided by the city government.

The gallery building was given to the homeless people after the earthquake.

In 2004, the gallery building was reconstructed by the financial support of the Linsy Foundation; the opening ceremony takes place in spring of the same year. The gallery is an art museum, preserves and displays painting, graphic and ceramics created by the Aslamazyan sisters. The gallery is a two-storied building. Eranuhi Aslamazyan’s works are displayed on the ground floor, Mariam Aslamazyan’s works are on the first floor. Eranuhi (1910-1998) and Mariam (1907-2006) Aslamazyans received their art education in Leningrad Institute of Arts.

The two sisters are multiple award winners. Eranuhi Aslamazyan is an Armenian folk artist, Mariam Aslamazyan is USSR People’s Artists, as well as winners of Nerui and Naserayi awards.

Many exhibitions are organized in the gallery, for exhibiting both sisters and contemporary artists’ works.
Make The Gallery of Mariam and Eranuhi Aslamazyan Sisters a centerpiece of your Gyumri vacation itinerary, and find what else is worth visiting using our Gyumri online travel planner.
Source
Create an itinerary including The Gallery of Mariam and Eranuhi Aslamazyan Sisters
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors

The Gallery of Mariam and Eranuhi Aslamazyan Sisters reviews

Rate this attraction
TripAdvisor traveler rating
TripAdvisor traveler rating 4.5
26 reviews
Google
4.9
TripAdvisor
 • Well, I have to say these artists and their amazing work have really really impressed me! Complete surprise, shame on me that I haven’t heard about them before. They are the Frida Kahlos of Armenia...  more »
 • If you are ever in Gyumri, you should visit this gallery. If you want to see Armenian culture from a different perspective, then give this museum a try. You will have mixed emotions since this...  more »
Google
 • Really masterpiece of a museum. Situated in the central square of Gyumri, the gallery offers is a bright example of 19th century town building architecture of Aleksandrapol which includes the elements of European and traditional Armenian architecture of that time forming original Gyumri town with black tuff masonry.
 • Very unique gallery with interesting collection.
 • Build a trip
  Tell us where and when you
  want to go, we will build
  the best sightseeing itinerary
 • Refine it
  You have complete flexibility on your destinations and itinerary
 • Book as a package
  Use our travel agents to get
  package savings and hassle free booking
 • Enjoy your trip!
  Enjoy our 24x7
  on-trip assistance